Organisatiebeleid

Visie
Geert Jans - Organisatieadvies denkt dat organisaties baat hebben bij structuur. Door deze structuur vast te leggen heeft men een middel in handen om de organisatie planmatig te beheersen en te verbeteren. Bij het vastleggen van structuur moet men denken aan: procedures/protocollen, werkinstructies, formulieren/checklisten die binnen de organisatie gebruikt worden, functiebeschrijvingen, etc. Een overdaad aan deze zaken kan verstikkend gaan werken; een organisatie moet zich dus altijd kritisch afvragen: wat is echt nodig om vast te leggen en wat niet?

Missie
Geert Jans - Organisatieadvies wil organisaties beheersbaarder maken en verbeteren door "totaal kwaliteitsmanagement" als organisatiefilosofie toe te passen. Door deze filosofie toe te passen kan de organisatie naar een hoger plan getild worden. Met een totaalvisie krijgt men zicht op alle zaken die op de organisatie afkomen en kunnen deze op een goede wijze gemanaged worden.

Doelstelling
Geert Jans - Organisatieadvies wil organisaties binnen 10 à 15 jaar optimaal laten presteren door de interne processen in al hun facetten structureel te beheersen en daar waar nodig te verbeteren. Dergelijke ingrijpende veranderingen zijn niet op korte termijn te realiseren. Het is voor de rust binnen de organisatie beter dat dergeljke veranderingen geleidelijk tot stand komen.

Strategie
De toegepaste strategie is het continu doorlopen van het cyclische proces:
Vastleggen - Doen - Controleren - Actie ondernemen (of te wel: Plan - Do - Check - Act). Binnen deze cyclus kan Geert Jans - Organisatieadvies een belangrijke rol spelen, nl. op het gebied van:

  • de organisatie beschrijven in een eenduidig managementsysteem (o.a. procedures en te gebruiken formulieren);
  • het controleren van de organisatie (wordt het managementsysteem nageleefd);
  • het beheren van het managementsysteem (en dus alle vastgelegde zaken);
  • het adviseren en meedenken m.b.t. te ondernemen acties om de organisatie op het goede pad te krijgen (of weer op het goede pad te krijgen);
  • kennis toevoegen aan de organisatie wat betreft praktische wet- en regelgeving die op de organisatie af komt.

Geert Jans - Organisatieadvies is een eenmansorganisatie en zal dat in de toekomst ook blijven. Alleen op deze manier is de hoogste kwaliteit te handhaven waarbij persoonlijke benadering, betrokkenheid, het nakomen van beloftes en het duidelijk en tijdig communiceren belangrijk zijn. Geert Jans doet zelf de verkoop, uitvoering en beheer van projecten. Op die manier weet een opdrachtgever ook altijd met wie hij van doen heeft. Natuurlijk is het alleen doorlopen van deze cyclus onvoldoende om tot succes te komen. Daarnaast zijn ook andere facetten binnen de organisatie belangrijk, waaronder: goed leiderschap van het management en zelfstandig, initiatiefrijk en het juist geschoolde personeel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Geert Jans - Organisatieadvies onderneemt maatschappelijk verantwoord, dit betekent onder meer:
- sociaal en eerlijk (people)
- milieuvriendelijk (planet)
- met betrokkenheid bij c.q. nut voor de gemeenschap (profit)


Drs. Geert Jans