Totaal kwaliteitsmanagement

Totaal kwaliteitsmanagement: wat is dat? De kern van totaal kwaliteitsmanagement (total quality management) is het managen (sturen) van alle zaken die op een organisatie afkomen. Totaal kwaliteitsmanagement omvat naast b.v. verkoop, inkoop, magazijnbeheer, personeelszaken en de uitvoering van de dagelijkse project- of productiewerkzaamheden, ook arbo- en milieuzaken en - indien van toepassing - voedselveiligheidszaken.

Totaal kwaliteitsmanagement is gebaseerd op de organisatiefilosofie: kwaliteitszorg. Deze filosofie heeft tot doel om de kwaliteit van een organisatie planmatig en continu te beheersen en te verbeteren.

Voordat je als organisatie begint aan het planmatig en continu beheersen en verbeteren van je organisatie is het belangrijk om eerst duidelijkheid en een goede structuur aan te brengen binnen de organisatie; o.a. wat betreft, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, maar ook wat betreft de opslag van (elektronische) informatie binnen de organisatie. Doe je dit op de juiste manier, dan leidt dit tot meer overzicht. Als je overzicht hebt, zie je de sterke en zwakke punten binnen de organisatie beter en is het makkelijker om de juiste beslissingen te nemen. Daar heeft iedereen wat aan binnen de organisatie, maar met name de manager(s).

Totaal kwaliteitsmanagement streeft dus naar:

  • duidelijkheid en structuur binnen een organisatie!
  • het structureel beheersen en verbeteren van een organisatie!

Als er duidelijkheid is wat betreft verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, kun je op een efficiënte en effectieve manier beginnen te werken aan de kwaliteit van de organisatie.